Pobieranie danych

Każdy przedsiębiorca wykonujący usługi w zakresie transportu zobowiązany jest do pobierania danych z karty kierowcy nie rzadziej niż co 28 dni oraz tachografu cyfrowego nie rzadziej niż co 3 miesiące oraz przechowywanie i archiwizowanie tych danych na nośnikach elektronicznych.

Wykonujemy pobieranie danych z tachografów cyfrowych oraz z kart kierowców oraz sprzedaż asortymentu do obsługi tachografów cyfrowych.

 • pobieranie danych z kart kierowców
 • pobieranie danych z tachografów cyfrowych
 • sprzedaż urządzeń do poboru danych z tachografów cyfrowych oraz z kart kierowców
 • sprzedaż doradztwo oprogramowania do obsługi systemów tachografów cyfrowych
 • szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania- dojazd do klienta instalacja oprogramowania

Karta kierowcy

O kartę kierowcy wnioskować mogą kierowcy pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, włącznie z przyczepą lub naczepą, przekracza 3,5 tony. Dotyczy to również kierowców pojazdów pasażerskich, przystosowanych do przewożenia ponad dziewięciu osób włącznie z kierowcą.

 • Karta kierowcy wydawana jest uprawnionym kierowcom przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • Karta ta umożliwia identyfikację kierowcy i przypisanie do odpowiedniej osoby danych dotyczących przejazdów rejestrowanych przez moduł tachografu.
 • Na karcie kierowcy zapisywane są dane dotyczące przejazdów wykonanych przez określonego kierowcę.
 • Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę.
 • Kierowca może dysponować tylko jedną ważną kartą kierowcy.
 • Kierowca jest upoważniony do korzystania wyłącznie z karty kierowcy personalizowanej przy użyciu jego danych osobowych.
 • Kierowca nie będzie korzystać z karty kierowcy w przypadku uszkodzenia lub przekroczenia daty ważności karty.
 • Kierowca musi osobiście podpisać wniosek o wydanie karty, a następnie przesłać go pocztą wraz z załącznikami do siedziby PWPW S.A.

W przypadku kart kierowcy jedynym uprawnionym do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydane wznowienie lub wymianę karty kierowcy, jest kierowca, a nie np. jego pracodawca. Dopiero po jej uiszczeniu kierowca może otrzymać refundację tego wydatku od swego pracodawcy na podstawie imiennego dowodu uiszczenia tej opłaty (art. 20 ust.7 ustawy z 29.07.2005 r. o systemie tachografów cyfrowych – Dz.U. nr 180,poz.1494). Stąd faktura za wydanie karty kierowców jest wystawiana na kierowcę.