CB radio służy kierowcom przede wszystkim do porozumiewania się z innymi kierowcami, może także okazać się skutecznym narzędziem komunikacji z odbiorcami towarów. W firmach zajmujących się przewozem osób czy rzeczy informacje pozyskane za pomocą CB radia mogą okazać się przydane w celu ustalenia adresów miejsca doręczenia przesyłki czy też pozyskania informacji o utrudnieniach drogowych – a te z kolei informacje bezpośrednio mogą wpływać na osiągane przez przedsiębiorcę przychody.